X
تبلیغات
زولا

روانشناسی طبی

به تدوای روانی Psychotherapy به مفهوم وسیع آن به مثابه روانشناسی طبی تعریف شده میتواند یک ساحه جدید در طبابت ساحۀ روان تنی Psychosomatic که نقش هیجانات و تشوشات دیگر روانی که باعث بوجود آوردن زخم های معده و نفس تنگی میگردد خوب است. به طور مثال در مطالعه حالات به خصوص از قبیل aphasia (از دست دادن توانایی سخن زدن) amnesia (از دست دادن حافظه) خواب مصنوعی که روانشناسی که رواشناسان و طبیبان دلچسپی مشترک دارند.

روانشناسی معالجوی و مشاوره یی

بیشترین شمار روانشناسان در رشته روانشناسی معالجوی کار میکنند، یعنی رشته ای که سر و کارش با کاربرد اصول روانشناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است: مثلاً بیماری های روانی، خلاف رفتاری های، رفتار جرم آفرین ، اعتیاد دارویی، عقب ماندگی ذهنی، کشمکشهای زن و شوهری و خانواده گی ، و سایر مشکلات خفیف سازگاری، روانشناسان معالجوی می توانند در شفاخانه های روانی ، دادگاه های اطفال یا سازمان های نظارت بر مجرمین و در مراکز صحت روانی ، موسسات اختصاصی عقب مانده های ذهنی ، زندان ها و دانشگاه های طبی کار کنند ، میتوانند درمانگاه های خصوصی هم داشته باشند که برای این منظور اغلب با متخصصان دیگر همکاری میکنند و یا حرفه طبابت روانی ارتباط نزدیک دارد.

free counters