X
تبلیغات
زولا

 

 

برای شنیدن این آهنگ این جا را کلیک کنید!! 

 

کبوتر های سبز جنگلی در دور دست از من

سرود سبز میخواهند

من آهنگ پریشانم

از این غربت , از این دوری

خدا حافظ , گل سوری

جنون نا تمامی در وجودم رخش میراند

هوای تازه تر دارم

از این شور و از این شوری

خدا حافظ , گل سوری

بغل وا کردنی رهتوشه

رهتوشه ء خود را

جیگر زیر جیگر دارم

ز جنس داغ و نا سوری

خدا حافظ , گل سوری......!

free counters