X
تبلیغات
زولا

پند بزرگ این مردی که بیش از هزار اختراع کوچک و بزرگ داشت این بود : « کوشش و آزمون » این پند حکمت آمیز که او را شهره جهان کرد، برای مردم سرمشق زنده گی است، توماس ادیسون از آن شخصیتها آمریکائی است که پیش همه جهانیان عزیز و محترم است. او به سال 1847 در شهر میلان «اوهایو» به دنیا آمد و در کودکی با پدرش به شهر میشینگان کوچید ، در آن جا خبر نگار روزنامه ای شد و سپس خود مستقلاً دست به انتشار روزنامه ای زد، همه سازمان این روزنامه در یک موتر لاری جای داشت و این لاری هم آزمایشگاه و هم چاپخانه و هم اداره روزنامه اش بود. در این کارگاه متحرک بود که نیروی برق نظرش را جلب کرد و او را به آزمایش و تحقیق وا داشت. چون تلگراف به وجود آمد، همه همت خود را به فراگرفتن آن مصروف داشت تا آن جا که در این کار به مهارت رسید. ولی در اینجا نایستاد و بکاوش پرداخت تا دستگاهی اختراع کرد که بی واسطه کارگر، اخبار را باسیم دومی به طرف برساند چندی بعد اخبار را با چهار سیم ارسال می داشت و ضمناً در پی ارتباط تلگرافی با ترنهای متحرک برآمد.

به سال 1886 کار خانه و آزمایشگاهی در منزل خود بر پا داشت که بعد ها مشهور شد، در آنجا چهل و پنج سال باقی عمر را به کار تفکر و اختراع پرداخت تا انجا که کمتر وقت برای خورد و خواب می یافت. فونوگراف و میکروفون و میموگراف از اختراعات مفید او است که در آسان کردن زنده گی آدمی اثر فراوان داشته، اما بر تر از همه اختراعاتش چراغ برق است که سالها بر سر آن رنج فراوان کشید و با همه دشواری هائی که پیش آمد، دست از طلب و تکاپو برنداشت. آخرالامر درخت کوشش او ببار آمد و به جهان روشنائی بخشید. کینه توسکوب از ابداعات اوست که از نتایج آن سینما به وجود آمد، و با ترکیب فونوگرافش با فیلم، سینمای صدادار ایجاد شد ، هم او لاستیک مصنوعی درست کرد که امروزه رواج فراوان دارد.

این مخترع بزرگ از ناشنوائی در زحمت بود و در کارش نابسامانی هم پدید می آورد اما خودش شکوه نمی کرد و برای ارضای خود می گفت: این خاموشی به من جمعیت خاطر می بخشد. ادیسون دوبار ازدواج کرد و پنج فرزند به وجود آورد که یکی از آنان حکمران نیوجرسی شد. این پدر اختراع و روشنائی بخش جهانیان، خود در اکتبر 1931 در تاریکی ابدی فرو رفت.

free counters