X
تبلیغات
زولا

در میان متخصصان متاخر تعلیم و تربیت جان دیویی (1859 -1952 ) که در اوایل قرن 20 به نوشتن پرداخت، یکی از نخستین کسانی بود که رابطه اساسی میان مدرسه و جامعه را درک می کرد. به نظر دیویی نهاد های مدرسه برای آگاه ساختن کودک از جامعه جدید که در پیرامون او گسترش می یابد، و او از اعضای اساسی آن است، تقریباً هیچ کاری نکرده است. در بین زنده گی شهر و روستا تنشهای بروز می کند که نه کودکان از آن آگاهند و نه بزرگسالان 

  

برای دریافت تمام مطلب اینجا را کلیک کنید.

free counters